วีรบุรุษแห่งราชนาวี

เชิดชูเกียรติเหล่าวีรบุรุษแห่งราชนาวี

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา กองทัพเรือจัดพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต Continue reading “วีรบุรุษแห่งราชนาวี”