About

Navy87logo-XL-anim

เว็บบล็อกแห่งนี้คือสถานีเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเป็นแหล่งรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ของนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 87

 

“หวังว่าพวกเราจะใช้เวทีนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับรู้เรื่องราวข่าวสาระและใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่มุมไหนเราจะใกล้กันเสมอด้วย navy87.org”

ว.วุฒิชัย

ประธานรุ่นนายเรือ87

Contact Us: info@navy87.org

One thought on “About

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s